سرور مجازی گیم فرانسه

این سرور ها مناسب برای میزبانی گیم سرور ها و نرم افزار هایی مانند MineCraft SAMP , Rust , CS:GO , TeamSpeak Server و به طور کلی بازی های تحت استیم که نیاز به اینترنت به صورت دائم دارند ، طراحی شده اند

پلن 1

فایروال سخت افزاری
Anti-DDoS GAME
مهار حملات (L3/L4/L7)

 • ۲۰۴۸ مگابایت حافظه رم
 • ۲۵ گیگابایت / SSD Pro فضای هارد
 • ۱۰۲۴ مگاهرتز پردازنده
 • ‌ نامحدود ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • ‌ ۹۹ ٪ آپتایم
پلن 2

فایروال سخت افزاری
Anti-DDoS GAME
مهار حملات (L3/L4/L7)

 • ۳۰۷۲ مگابایت حافظه رم
 • ۳۵ گیگابایت / SSD Pro فضای هارد
 • ۲۰۴۸ مگاهرتز پردازنده
 • ‌ نامحدود ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • ‌ ۹۹ ٪ آپتایم
پلن 3

فایروال سخت افزاری
Anti-DDoS GAME
مهار حملات (L3/L4/L7)

 • ۴۰۹۶ مگابایت حافظه رم
 • ۳۵ گیگابایت / SSD Pro فضای هارد
 • ۳۰۷۲ مگاهرتز پردازنده
 • ‌ نامحدود ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • ‌ ۹۹ ٪ آپتایم
پلن 4

فایروال سخت افزاری
Anti-DDoS GAME
مهار حملات (L3/L4/L7)

 • ۶۱۴۴ مگابایت حافظه رم
 • ۴۰ گیگابایت / SSD Pro فضای هارد
 • ۴۰۹۶ مگاهرتز پردازنده
 • ‌ نامحدود ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • ‌ ۹۹ ٪ آپتایم
پلن 5

فایروال سخت افزاری
Anti-DDoS GAME
مهار حملات (L3/L4/L7)

 • ۸۱۹۲ مگابایت حافظه رم
 • ۵۰ گیگابایت / SSD Pro فضای هارد
 • ۴۰۹۶ مگاهرتز پردازنده
 • ‌ نامحدود ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • ‌ ۹۹ ٪ آپتایم
پلن 6

فایروال سخت افزاری
Anti-DDoS GAME
مهار حملات (L3/L4/L7)

 • ۱۶۳۸۴ مگابایت حافظه رم
 • ۷۰ گیگابایت / SSD Pro فضای هارد
 • ۶۱۴۴ مگاهرتز پردازنده
 • ‌ نامحدود ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • ‌ ۹۹ ٪ آپتایم
پلن 7

فایروال سخت افزاری
Anti-DDoS GAME
مهار حملات (L3/L4/L7)

 • ۳۲۷۶۸ مگابایت حافظه رم
 • ۱۰۰ گیگابایت / SSD Pro فضای هارد
 • ۱۰۲۴۰ مگاهرتز پردازنده
 • ‌ نامحدود ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • ‌ ۹۹ ٪ آپتایم
پلن 8

فایروال سخت افزاری
Anti-DDoS GAME
مهار حملات (L3/L4/L7)

 • ۶۵۰۰۰ مگابایت حافظه رم
 • ۳۵۰ گیگابایت/ SSD Pro فضای هارد
 • ۱۶۰۰۰ مگاهرتز پردازنده
 • ‌ نامحدود ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • ‌ ۹۹ ٪ آپتایم