افزونه های تیم اسپیک

پکیج بات تیم اسپیک

بات همزمان 2 عدد (رادیو آنلاین یا موزیک بات)
پلن تحت وب حرفه ای
امکان اتصال به سرور های اینترنت و اینترانت

سرویس کامل ( اتورنک و پکیج بات )

بات همزمان (۲عدد) (رادیو آنلاین یا موزیک بات)
پنل تحت وب حرفه ای
امکان اتصال به سرور های اینترنت و اینترانت
لول آپ کاربران با زمان مورد نظر
بدون نیاز به دسترسی query اصلی سرور
قابلیت مشخص کردن مدیر
پنل تحت وب حرفه ای برای مدیرت
پنل تحت وب گزارش آنلاین بودن کاربران
ساخت نامحدود رنک برای لول آپ
ارجاع رنک بر اساس زمان آنلاین بودن

سرویس اتورنک

لول آپ کاربران با زمان مورد نظر
بدون نیاز به دسترسی query اصلی سرور
قابلیت مشخص کردن مدیر
پنل تحت وب حرفه ای برای مدیرت
بنل تحت وب گزارش آنلاین بودن کاربران
ساخت نامحدود رنک برای لول آپ
ارجاع رنک بر اساس زمان آنلاین بودن