سرور مجازی گیم آسیاتک (دارای فایروال)

پلن 1

رم 2 گیگابایت
پردازنده 2 گیگاهرتز
هارد 35 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
دارای فایروال
(تمامی کانفیگ های مربوطه در این سرویس به طور رایگان انجام میشود)

پلان 2

رم 3 گیگابایت
پردازنده 3 گیگاهرتز
هارد 50 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
دارای فایروال
(تمامی کانفیگ های مربوطه در این سرویس به طور رایگان انجام میشود)

پلن 3

رم 4 گیگابایت
پردازنده 4 گیگاهرتز
هارد 60 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
دارای فایروال
(تمامی کانفیگ های مربوطه در این سرویس به طور رایگان انجام میشود)

پلن 4

رم 6 گیگابایت
پردازنده 6 گیگاهرتز
هارد 80 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
دارای فایروال
(تمامی کانفیگ های مربوطه در این سرویس به طور رایگان انجام میشود)

پلن 5

رم 8 گیگابایت
پردازنده 8 گیگاهرتز
هارد 100 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
دارای فایروال
(تمامی کانفیگ های مربوطه در این سرویس به طور رایگان انجام میشود)

پلن 6

رم 12 گیگابایت
پردازنده 12 گیگاهرتز
هارد 130 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
دارای فایروال
(تمامی کانفیگ های مربوطه در این سرویس به طور رایگان انجام میشود)

پلن 7

رم 16 گیگابایت
پردازنده 6 گیگاهرتز
هارد 75 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
دارای فایروال
(تمامی کانفیگ های مربوطه در این سرویس به طور رایگان انجام میشود)

پلن 8

رم 16 گیگابایت
پردازنده 12 گیگاهرتز
هارد 150 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
دارای فایروال
(تمامی کانفیگ های مربوطه در این سرویس به طور رایگان انجام میشود)

پلن 9

رم 24 گیگابایت
پردازنده 10 گیگاهرتز
هارد 100 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
دارای فایروال
(تمامی کانفیگ های مربوطه در این سرویس به طور رایگان انجام میشود)

پلن 11

رم 32 گیگابایت
پردازنده 20 گیگاهرتز
هارد 300 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
دارای فایروال
(تمامی کانفیگ های مربوطه در این سرویس به طور رایگان انجام میشود)

پلن 12

رم 72 گیگابایت
پردازنده 30 گیگاهرتز
هارد 450 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
دارای فایروال
(تمامی کانفیگ های مربوطه در این سرویس به طور رایگان انجام میشود)