سرور مجازی کونتابو

پلن 1

رم 4 گیگابایت
پردازنده دو هسته
فضای هارد 300 گیگابایت (SSD + HDD)
پورت 100 مگابایت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس / ویندوز سرور 2012
آیپی اختصاصی 1 عدد

پلن 2

رم 10 گیگابایت
پردازنده چهار هسته
فضای هارد 700 گیگابایت (SSD + HDD)
پورت 100 مگابایت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس / ویندوز سرور 2012
آیپی اختصاصی 1 عدد

پلن 3

رم 20 گیگابایت
پردازنده شش هسته
فضای هارد 1400 گیگابایت (SSD + HDD)
پورت 100 مگابایت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس / ویندوز سرور 2012
آیپی اختصاصی 1 عدد

پلن 4

رم 8 گیگابایت
پردازنده چهار هسته
فضای هارد 200 گیگابایت (SSD)
پورت 100 مگابایت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس / ویندوز سرور 2012
آیپی اختصاصی 1 عدد

پلن 5

رم 16 گیگابایت
پردازنده شش هسته
فضای هارد 400 گیگابایت (SSD)
پورت 100 مگابایت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس / ویندوز سرور 2012
آیپی اختصاصی 1 عدد

پلن 6

رم 30 گیگابایت
پردازنده هشت هسته
فضای هارد 800 گیگابایت (SSD)
پورت 100 مگابایت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس / ویندوز سرور 2012
آیپی اختصاصی 1 عدد

پلن 7

رم 60 گیگابایت
پردازنده ده هسته
فضای هارد 1600 گیگابایت (SSD)
پورت 100 مگابایت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس / ویندوز سرور 2012
آیپی اختصاصی 1 عدد