سرور کلود لیزوب

پلن 1

رم 1 گیگ
پردازنده 1 هسته
فضای هارد 40 گیگابایت (SSD)
ترافیک 4 ترابایت
دیتاسنتر لیزوب

پلن 2

رم 2 گیگ
پردازنده 2 هسته
فضای هارد 60 گیگابایت (SSD)
ترافیک 6 ترابایت
دیتاسنتر لیزوب

پلن 3

رم 4 گیگ
پردازنده 4 هسته
فضای هارد 80 گیگابایت (SSD)
ترافیک 8 ترابایت
دیتاسنتر لیزوب

پلن 4

رم 8 گیگ
پردازنده 8 هسته
فضای هارد 160 گیگابایت (SSD)
ترافیک 10 ترابایت
دیتاسنتر لیزوب

پلن 5

رم 16 گیگ
پردازنده 16 هسته
فضای هارد 160 گیگابایت (SSD)
ترافیک 10 ترابایت
دیتاسنتر لیزوب