هاست مخصوص وردپرس

پلن 1

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 20 گیگابایت
پارک دامین 10 عدد
ساب دامین 10 عدد
اکانت اف تی پی 5 عدد
اکانت ایمیل 20 عدد
پایگاه داده 5 عدد
تعداد سایت 1 عدد
آیپی اختصاصی اختیاری
کنترل پنل سی پنل
شتاب دهنده وردپرس
هارد SSD
جلوگیری از حملات وردپرس
نصب خودکار و رایگان وردپرس

پلن 2

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت
پارک دامین 20 عدد
ساب دامین 20 عدد
اکانت اف تی پی 10 عدد
اکانت ایمیل 40 عدد
پایگاه داده 10 عدد
تعداد سایت 1 عدد
آیپی اختصاصی اختیاری
کنترل پنل سی پنل
شتاب دهنده وردپرس
هارد SSD
جلوگیری از حملات وردپرس
نصب خودکار و رایگان وردپرس

پلن 3

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند 30 گیگابایت
پارک دامین 30 عدد
ساب دامین 30 عدد
اکانت اف تی پی 20 عدد
اکانت ایمیل 60 عدد
پایگاه داده 15 عدد
تعداد سایت 1 عدد
آیپی اختصاصی اختیاری
کنترل پنل سی پنل
شتاب دهنده وردپرس
هارد SSD
جلوگیری از حملات وردپرس
نصب خودکار و رایگان وردپرس

پلن 4

فضا 4 گیگابایت
پهنای باند 35 گیگابایت
پارک دامین 40 عدد
ساب دامین نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
پایگاه داده 20 عدد
تعداد سایت 1 عدد
آیپی اختصاصی اختیاری
کنترل پنل سی پنل
شتاب دهنده وردپرس
هارد SSD
جلوگیری از حملات وردپرس
نصب خودکار و رایگان وردپرس

پلن 5

فضا 6 گیگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت
پارک دامین 50 عدد
ساب دامین نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
پایگاه داده 25 عدد
تعداد سایت 1 عدد
آیپی اختصاصی اختیاری
کنترل پنل سی پنل
شتاب دهنده وردپرس
هارد SSD
جلوگیری از حملات وردپرس
نصب خودکار و رایگان وردپرس

پلن 6

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت
پارک دامین 60 عدد
ساب دامین نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
پایگاه داده 30 عدد
تعداد سایت 1 عدد
آیپی اختصاصی اختیاری
کنترل پنل سی پنل
شتاب دهنده وردپرس
هارد SSD
جلوگیری از حملات وردپرس
نصب خودکار و رایگان وردپرس