سرور مجازی گیم با منابع اختصاصی از دیتاسنتر آسیاتک (تحویل اتوماتیک )

پلن 1

رم دو گیگابایت
پردازنده یک هسته
هارد 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر برج میلاد
لوکیشن ایران
(تمامی کانفیگ های مربوطه به صورت رایگان انجام خواهد شد)

پلن 2

رم سه گیگابایت
پردازنده دو هسته
هارد 25 گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر برج میلاد
لوکیشن ایران
(تمامی کانفیگ های مربوطه به صورت رایگان انجام خواهد شد)

پلن 3

رم چهار گیگابایت
پردازنده دو هسته
هارد 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر برج میلاد
لوکیشن ایران
(تمامی کانفیگ های مربوطه به صورت رایگان انجام خواهد شد)

پلن 4

رم شش گیگابایت
پردازنده چهار هسته
هارد 40 گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر برج میلاد
لوکیشن ایران
(تمامی کانفیگ های مربوطه به صورت رایگان انجام خواهد شد)

پلن 5

رم هشت گیگابایت
پردازنده چهار هسته
هارد 60 گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر برج میلاد
لوکیشن ایران
(تمامی کانفیگ های مربوطه به صورت رایگان انجام خواهد شد)

پلن 6

رم دوازده گیگابایت
پردازنده هشت هسته
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر برج میلاد
لوکیشن ایران
(تمامی کانفیگ های مربوطه به صورت رایگان انجام خواهد شد)