سرور مجازی وارز (بدون ابیوز)

RAM 1GB

1024 مگابایت DDR3 رم
1000 MHZ سی پی یو
1 هسته تعداد هسته سی پی یو
20 گیگ هارد
1 عدد IP اختصاصی
نامحدود پهنای باند
1 گیگابیت پورت
99.9% آپتایم
به انتخاب کاربر سیستم عامل
رایگان نصب و راه اندازی

RAM 2GB

2048 مگابایت DDR3 رم
1800 MHZ سی پی یو
30 گیگ هارد
1 عدد IP اختصاصی
نامحدود پهنای باند
1 گیگابیت پورت
99.9% آپتایم
به انتخاب کاربر سیستم عامل
رایگان نصب و راه اندازی

  • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو و
RAM 4GB

DDR3 4 G رم
3000MHZ سی پی یو
2 هسته تعداد هسته سی پی یو
40 گیگ هارد
1 عدد IP اختصاصی
نامحدود پهنای باند
1 گیگابیت پورت
99.9% آپتایم
به انتخاب کاربر سیستم عامل
رایگان نصب و راه اندازی

RAM 6GB

DDR3 6 G رم
4000 MHZ سی پی یو
3 هسته تعداد هسته سی پی یو
50 گیگ هارد
1 عدد IP اختصاصی
نامحدود پهنای باند
1 گیگابیت پورت
99.9% آپتایم
به انتخاب کاربر سیستم عامل
رایگان نصب و راه اندازی