سرور مجازی با منابع اختصاصی از دیتاسنتر هتزنر آنلاین (تحویل اتوماتیک)

پلن رم 1

رم 1 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده یک هسته Core i7-7700
هارد 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
تحویل آنی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین

پلن رم 16

رم 16 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده هشت هسته Core i7-7700
هارد 200 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
تحویل آنی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین

پلن رم 2

رم 2 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده دو هسته Core i7-7700
هارد 40 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
تحویل آنی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین

پلن رم 4

رم 4 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده دو هسته Core i7-7700
هارد 65 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
تحویل آنی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین

پلن رم 6

رم 6 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده سه هسته Core i7-7700
هارد 75 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
تحویل آنی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین

پلن رم 8

رم 8 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده چهار هسته Core i7-7700
هارد 100 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
تحویل آنی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین