سرور مجازی SSD با منابع اختصاصی از دیتاسنتر برج میلاد (تحویل اتوماتیک)

پلن رم 12

رم 12 گیگابایت اختصاصی
پردازنده شش هسته Intel Xeon E5649
هارد 80 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس، ویندوز
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد

پلن رم 2

رم 2 گیگابایت اختصاصی
پردازنده یک هسته Intel Xeon E5649
هارد 20 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد

پلن رم 4

رم 4 گیگابایت اختصاصی
پردازنده دو هسته Intel Xeon E5649
هارد 30 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس، ویندوز
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد

پلن رم 6

رم 6 گیگابایت اختصاصی
پردازنده سه هسته Intel Xeon E5649
هارد 40 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس، ویندوز
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد

پلن رم 8

رم 8 گیگابایت اختصاصی
پردازنده چهار هسته Intel Xeon E5649
هارد 50 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس، ویندوز
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد