سرور مخصوص ربات تلگرام سنگین SSD با منابع اختصاصی از دیتاسنتر هتزنر آنلاین

پلن رم 12

رم 12 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده چهار هسته Xeon E5-1650 V3
هارد 80 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل اوبونتو
آی پی 1 عدد (قابل ارتقا تا 3 عدد)
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل vmware
مانیتورینگ دائمی
تحویل 1الی 3 ساعت
دیتاسنتر هتزنر آلمان

پلن رم 16

رم 16 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده چهار هسته Xeon E5-1650 V3
هارد 100 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل اوبونتو
آی پی 1 عدد (قابل ارتقا تا 3 عدد)
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل vmware
مانیتورینگ دائمی
تحویل 1الی 3 ساعت
دیتاسنتر هتزنر آلمان

پلن رم 2

رم 2 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده دو هسته Xeon E5-1650 V3
هارد 20 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل اوبونتو
آی پی 1 عدد (قابل ارتقا تا 3 عدد)
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل vmware
مانیتورینگ دائمی
تحویل 1الی 3 ساعت
دیتاسنتر هتزنر آلمان

پلن رم 4

رم 4 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده دو هسته Xeon E5-1650 V3
هارد 20 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل اوبونتو
آی پی 1 عدد (قابل ارتقا تا 3 عدد)
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل vmware
مانیتورینگ دائمی
تحویل 1الی 3 ساعت
دیتاسنتر هتزنر آلمان

پلن رم 6

رم 6 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده سه هسته Xeon E5-1650 V3
هارد 40 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل اوبونتو
آی پی 1 عدد (قابل ارتقا تا 3 عدد)
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل vmware
مانیتورینگ دائمی
تحویل 1الی 3 ساعت
دیتاسنتر هتزنر آلمان

پلن رم 8

رم 8 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده چهار هسته Xeon E5-1650 V3
هارد 60 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل اوبونتو
آی پی 1 عدد (قابل ارتقا تا 3 عدد)
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل vmware
مانیتورینگ دائمی
تحویل 1الی 3 ساعت
دیتاسنتر هتزنر آلمان