سرور مجازی با منابع اختصاصی از دیتاسنتر برج میلاد (تحویل اتوماتیک)

پلن 1

رم 1 گیگابایت اختصاصی
پردازنده یک هسته Intel Xeon E5649
هارد 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد

پلن 2

رم 2 گیگابایت اختصاصی
پردازنده یک هسته Intel Xeon E5649
هارد 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد

پلن 3

رم 4 گیگابایت اختصاصی
پردازنده دو هسته Intel Xeon E5649
هارد 30 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس، ویندوز
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد

پلن 4

رم 6 گیگابایت اختصاصی
پردازنده سه هسته Intel Xeon E5649
هارد 40 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس، ویندوز
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد

پلن 5

رم 6 گیگابایت اختصاصی
پردازنده سه هسته Intel Xeon E5649
هارد 40 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس، ویندوز
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد

پلن 6

رم 6 گیگابایت اختصاصی
پردازنده سه هسته Intel Xeon E5649
هارد 40 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس، ویندوز
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد

پلن 7

رم 8 گیگابایت اختصاصی
پردازنده چهار هسته Intel Xeon E5649
هارد 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
لینوکس، ویندوز
1 عدد تعداد آی پی
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor
مانیتورینگ دائمی
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتاسنتر برج میلاد