سرور مجازی لینوکس آلمان SSD NVMe

پلن 1

رم 1 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده یک هسته Intel Xeon E3-1275 v5 Skylake
هارد 10 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor

پلن 2

رم 2 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده دو هسته Intel Xeon E3-1275 v5 Skylake
هارد 20 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor

پلن 3

رم 4 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده دو هسته Intel Xeon E3-1275 v5 Skylake
هارد 35 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor

پلن 4

رم 6 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده سه هسته Intel Xeon E3-1275 v5 Skylake
هارد 50 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor

پلن 5

رم 8 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده چهار هسته Intel Xeon E3-1275 v5 Skylake
هارد 80 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor

پلن 6

رم 16 گیگابایت DDR4 اختصاصی
پردازنده هشت هسته Intel Xeon E3-1275 v5 Skylake
هارد 120 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
سیستم عامل لینوکس
1 عدد تعداد آی پی
دیتاسنتر هتزنر آنلاین
پورت 1 گیگابیت
99.9% UpTime
کنترل پنل Virtualizor