سرورهای مجازی ابری(فروش متوقف شده)

PLAN X11

رم اختصاصی 2GB DDR4
سی پی یو اختصاصی 1core 2100Mhz
مدل سی پی یو Intel Xeon Processor (Skylake)
Cache 16MB
فضا 20GB SSD NVME
ترافیک ماهیانه 20TB
سیستم عامل فقط لینوکس
پورت یک گیگابیت
ای پی اختصاصی یک عدد
دیتاسنتر هتزنر آنلاین
محل سرور Nuremberg and Falkenstein
قابلیت خرید ای پی اضافی دارد به تعداد مورد نیاز
ارتقا سرور بدون از دست رفتن اطلاعات تنها با چند کلیک ساده
مجهز به اخرین سخت افزار های روز دنیا
قابلیت بک اپ گیری اتوماتیک از خود سرور در صورت درخواست همراه با هزینه
هرگونه ارسال حمله به سایت های دیگرباعث بسته شدن سرور خواهد شد
در صورت نیاز کانفیگ اولیه کنترل پنل ها رایگان فقط برای بار اول

PLAN X22

رم اختصاصی 4GB DDR4
سی پی یو اختصاصی 2core 4200Mhz
مدل سی پی یو Intel Xeon Processor (Skylake)
Cache 16MB
فضا 40GB SSD NVME
ترافیک ماهیانه 20TB
سیستم عامل به انتخاب کاربر
پورت یک گیگابیت
ای پی اختصاصی یک عدد
دیتاسنترهتزنر آنلاین
محل سرور Nuremberg and Falkenstein
قابلیت خرید ای پی اضافی دارد به تعداد مورد نیاز
ارتقا سرور بدون از دست رفتن اطلاعات تنها با چند کلیک ساده
مجهز به اخرین سخت افزار های روز دنیا
قابلیت بک اپ گیری اتوماتیک از خود سرور در صورت درخواست همراه با هزینه
هرگونه ارسال حمله به سایت های دیگرباعث بسته شدن سرور خواهد شد
در صورت نیاز کانفیگ اولیه کنترل پنل ها رایگان فقط برای بار اول

PLAN X33

رم اختصاصی 8GB DDR4
سی پی یو اختصاصی 2core 4200Mhz
مدل سی پی یو Intel Xeon Processor (Skylake)
Cache 16MB
فضا 80GB SSD NVME
ترافیک ماهیانه 20TB
سیستم عامل به انتخاب کاربر
پورت یک گیگابیت
ای پی اختصاصی یک عدد
دیتاسنترهتزنر آنلاین
محل سرور Nuremberg and Falkenstein
قابلیت خرید ای پی اضافی دارد به تعداد مورد نیاز
ارتقا سرور بدون از دست رفتن اطلاعات تنها با چند کلیک ساده
مجهز به اخرین سخت افزار های روز دنیا
قابلیت بک اپ گیری اتوماتیک از خود سرور در صورت درخواست همراه با هزینه
هرگونه ارسال حمله به سایت های دیگرباعث بسته شدن سرور خواهد شد
در صورت نیاز کانفیگ اولیه کنترل پنل ها رایگان فقط برای بار اول

PLAN X44

رم اختصاصی 16GB DDR4
سی پی یو اختصاصی 4core 8400Mhz
مدل سی پی یو Intel Xeon Processor (Skylake)
Cache 16MB
فضا 160GB SSD NVME
ترافیک ماهیانه 20TB
سیستم عامل به انتخاب کاربر
پورت یک گیگابیت
ای پی اختصاصی یک عدد
دیتاسنترهتزنر آنلاین
محل سرور Nuremberg and Falkenstein
قابلیت خرید ای پی اضافی دارد به تعداد مورد نیاز
ارتقا سرور بدون از دست رفتن اطلاعات تنها با چند کلیک ساده
مجهز به اخرین سخت افزار های روز دنیا
قابلیت بک اپ گیری اتوماتیک از خود سرور در صورت درخواست همراه با هزینه
هرگونه ارسال حمله به سایت های دیگرباعث بسته شدن سرور خواهد شد
در صورت نیاز کانفیگ اولیه کنترل پنل ها رایگان فقط برای بار اول

PLAN X55

رم اختصاصی 32GB DDR4
سی پی یو اختصاصی 8core 16800Mhz
مدل سی پی یو Intel Xeon Processor (Skylake)
Cache 16MB
فضا 320GB SSD NVME
ترافیک ماهیانه 20TB
سیستم عامل به انتخاب کاربر
پورت یک گیگابیت
ای پی اختصاصی یک عدد
دیتاسنترهتزنر آنلاین
محل سرور Nuremberg and Falkenstein
قابلیت خرید ای پی اضافی دارد به تعداد مورد نیاز
ارتقا سرور بدون از دست رفتن اطلاعات تنها با چند کلیک ساده
مجهز به اخرین سخت افزار های روز دنیا
قابلیت بک اپ گیری اتوماتیک از خود سرور در صورت درخواست همراه با هزینه
هرگونه ارسال حمله به سایت های دیگرباعث بسته شدن سرور خواهد شد
در صورت نیاز کانفیگ اولیه کنترل پنل ها رایگان فقط برای بار اول